Japanese Devil Boy
Japanese Devil Boy

acrylic on canvas, 2013

The Devil Our Lord
The Devil Our Lord

acrylic on canvas, 2013

Baphomet Rex Mundi
Baphomet Rex Mundi

acrylic on canvas, 2015

KOLOR KODEX:楊任YANG REN The Chinese Sorcerer
KOLOR KODEX:楊任YANG REN The Chinese Sorcerer

acrylic on canvas, 2013

Chinese Dragon-Dog On Guard
Chinese Dragon-Dog On Guard

acrylic on canvas, 2013

BABALON 156 + 4 Princes
BABALON 156 + 4 Princes

acrylic an canvas, 2016

darkmofo_promo_12.jpg
darkmofo_hyprkub210_promo_11.jpg
Hell Attendant I
Hell Attendant I

acrylic on canvas, 2014

Hell Attendant  II
Hell Attendant II

acrylic on canvas, 2014

Hell Attendant  III
Hell Attendant III

acrylic on canvas, 2014

22489840_10154966178698457_3004574166853258855_n.jpg
22539793_10154966178668457_5874154092597011021_n.jpg
29694506_10155365080063457_5023865982048677714_n11.jpg
thumbnail (1)3.jpg
thumbnail (1)2.jpg
thumbnail.jpg
Japanese Devil Boy
The Devil Our Lord
Baphomet Rex Mundi
KOLOR KODEX:楊任YANG REN The Chinese Sorcerer
Chinese Dragon-Dog On Guard
BABALON 156 + 4 Princes
darkmofo_promo_12.jpg
darkmofo_hyprkub210_promo_11.jpg
Hell Attendant I
Hell Attendant  II
Hell Attendant  III
22489840_10154966178698457_3004574166853258855_n.jpg
22539793_10154966178668457_5874154092597011021_n.jpg
29694506_10155365080063457_5023865982048677714_n11.jpg
thumbnail (1)3.jpg
thumbnail (1)2.jpg
thumbnail.jpg
Japanese Devil Boy

acrylic on canvas, 2013

The Devil Our Lord

acrylic on canvas, 2013

Baphomet Rex Mundi

acrylic on canvas, 2015

KOLOR KODEX:楊任YANG REN The Chinese Sorcerer

acrylic on canvas, 2013

Chinese Dragon-Dog On Guard

acrylic on canvas, 2013

BABALON 156 + 4 Princes

acrylic an canvas, 2016

Hell Attendant I

acrylic on canvas, 2014

Hell Attendant II

acrylic on canvas, 2014

Hell Attendant III

acrylic on canvas, 2014

show thumbnails